..:: medyk-elblag ::..

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

W dniu 18.12.2018 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Saperów 14 E

w Elblągu,  w sali nr 103 na I piętrze odbyło się otwarcie ofert.

Wpłynęły cztery oferty, których przedstawiciele byli obecni przy otwieraniu ofert.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką obecnie dysponuje na realizację zadania w wysokości: 1.951.181,83 PLN brutto, oraz kwotę, 2.295.452,83, która jest zaplanowana w projekcie budżetu na rok 2019. Zatwierdzenie budżetu nastąpi 28.12.2018r. na posiedzeniu Sejmiku Samorządu Warmińsko-Mazurskiego.

 

Oferty złożyli:

 

Nr

oferty

Imię i nazwisko/ nazwa firmy

Cena brutto

Gwarancja

1

Konsorcjum PPHU  KOMPAKT Sp. z o.o. : PHU KONCEPT  Jerzy Grygorowicz

82-300 Elbląg; ul. Skrzydlata 28

 14-420 Młynary; Kraskowo

 

2.374.480,72 PLN

 

60 miesięcy

2

DOMLUX Sp. z o.o.

14-400 Pasłęk, ul. A. Steffana 12A

 

 

2.879.050,03 PLN

 

60 miesięcy

3

Milena Górska Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „GÓRSKI”

82-300 Elbląg, ul. Morszyńska 61

 

2.247.009,52 PLN

 

60 miesięcy

4

B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska

83-000 Pruszcz Gdański, ul. Sikorskiego 2C

 

4.178.969,96 PLN

 

60 miesięcy