..:: medyk-elblag ::..

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

(ogłoszenie nr 654863-N-2018 z dnia 2018-11-29)

Pytanie:

W nawiązaniu do wymagań dla pomp ciepła opisanych w dokumentacji przetargowej przesyłam poniższe pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza inną liczbę jednostek pomp ciepła przy spełnieniu wymaganej mocy grzewczej?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w mailu informuję, że dopuszczam inną konfigurację pomp ciepła, przy założeniu, że liczba pomp ciepła to minimum 2 szt. W przypadku zmiany projektu w tym zakresie wykonawca robót będzie zobowiązany do wykonania we własnym zakresie projektu zamiennego i uzgodnienia go z autorem opracowania.