..:: medyk-elblag ::..

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 654863-N-2018 z dnia 29/11/2018 - zmiany w ogłoszeniu dotyczą zmiany tekstu.

Numer sekcji: IV Punkt: IV.1.2)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pomyłka w terminie wniesienia wadium. Wadium należy wpłacić w terminie do 17.12.2018 do godziny 9:00 

Link do opublikowanego ogłoszenia znajduje się pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/c6382f5a-5134-4323-acb9-c9bb1494774e