Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji

 1.Pobierz podanie o przyjęcie do szkoły: 

  • Wzór podania do szkoły w postaci pliku pdf:
  • Wzór podania do szkoły w postaci pliku word:
  • Wzór podania do szkoły na kurs w postaci pliku pdf:
  • Oświadczenie dotyczące nie posiadania żadnych kwalifikacji zawodowych (dotyczy kursu) w postaci pliku pdf:
  • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka w postaci pliku pdf:
  • Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej w postaci pliku pdf:

 

                                 wydrukuj potrzebne dokumenty

ž                                     czytelnie wypełnij (najlepiej drukowanymi literami).

2.Przygotuj

oryginał świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

   ž        3 podpisane na odwrocie zdjęcia legitymacyjne,

ž            60 zł. wpisowego (wpłata na miejscu),

ž            orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności- jeśli takie posiadasz,

ž           opinię poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o specyficznych trudnościach
w uczeniu się- jeśli takie posiadasz.

 

3. Przynieś wszystkie dokumenty do sekretariatu szkoły:

 

Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu

 

ul.Saperów 14E

 

pokój 112 na I piętrze

 

 

4.GRATULACJE.

 

Jesteś uczniem Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej

 

 

 

Jesteś tutaj: Strona startowa Rekrutacja Dokumenty