Terminy egzaminu zawodowego

HARMONOGRAM

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie część pisemna i praktyczna

przeprowadzanego w dniu 9-10.01.2014

Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu

Część praktyczna

Część pisemna

data

09.01.2014

 

Ilość zdających

 

sala

Data

10.01.2014

Zmiana

 

 

Ilość zdających

 

sala

Godzina

12.00-13.00

Godzina

12.00 - 14.00

Technik usług kosmetycznych 514207

Kwalifikacja:

A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

 

6

309

 

I

6

309

HARMONOGRAM

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

przeprowadzanego w dniach 14-16 styczeń 2014 r.

Ośrodek Egzaminacyjny - Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej w Elblągu

Część pisemna

Część praktyczna

Data/ godzina

Ilość zdających

 

 

sala

Data/ godzina

Ilość zdających

 

sala

14.01.2014

godz. 12.00-14.00

16.01.2014

godz. 9.00-13.00

 

Opiekunka dziecięca

322[21]

 

 

19

 

305

19

305

 

Jesteś tutaj: Strona startowa Dla ucznia Informatyka Informatyka Terminy egzaminu zawodowego