Egzaminy zawodowe

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (nowy)

 

Harmonogram egzaminu czerwiec 2017

 

Komunikaty dotyczące terminów przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Podstawa prawna.

Organizacja egzaminu.

Deklaracja przystąpienia do egzaminu.

Informatormacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. 
 

ZAWÓD

SYMBOL CYFROWY ZAWODU

OZNACZENIE I NAZWA KWALIFIKACJI

Technik usług kosmetycznych 514207 A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
A.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
Florysta 343203

R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych

Technik masażysta 325402

Z.1 Świadczenie usług w zakresie masażu

Technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315 Z.3 Ochrona osób i mienia
Opiekun medyczny 532102

Z.4 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Terapeuta zajęciowy 325907

Z.9 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Opiekunka dziecięca 325905

Z.11 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Higienistka stomatologiczna 325102

Z.14 Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia

Asystentka stomatologiczna 325101

Z.15 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Technik farmaceutyczny 321301

Z.19 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi

Technik sterylizacji medycznej 321104

Z.20 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

Technik elektroradiolog 321103 Z.21 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
Jesteś tutaj: Strona startowa Egzamin zawodowy